Disclaimer: Taalgebruik op ons blog

This disclaimer is available in the English language.

Dit blog wordt gehanteerd volgens de Nederlandse taalstandaarden zoals die worden gebruikt door de mensen in Nederland en België. Het is belangrijk om te benadrukken dat ons blog zich niet houdt aan de voorschriften van de Nederlandse Taalunie.

De Nederlandse Taalunie is een samenwerkingsverband tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname dat als doel heeft de Nederlandse taal te bevorderen en te reguleren. Hoewel wij respect hebben voor de Taalunie en de werkzaamheden die zij verrichten, hebben we ervoor gekozen om ons niet strikt te conformeren aan hun richtlijnen.

Ons besluit om af te wijken van de Taalunie-normen is gebaseerd op het feit dat wij ons willen richten op de taal zoals deze wordt gebruikt door de mensen in Nederland en België. We begrijpen dat er regionale verschillen en taalvariaties zijn binnen deze landen, en we willen een inclusieve omgeving creëren waarin verschillende vormen van het Nederlands welkom zijn.

We erkennen dat er situaties zijn waarin een strikte toepassing van de Taalunie-normen nodig kan zijn, zoals bij officiële documenten of formele communicatie. Voor dergelijke gevallen raden wij aan om de Taalunie-richtlijnen te volgen.

We streven ernaar om helder en begrijpelijk te communiceren in het Nederlands en proberen zo min mogelijk grammaticale fouten te maken. Mocht u desondanks fouten tegenkomen of vragen hebben over ons taalgebruik, neem dan gerust contact met ons op.

Dank u voor uw begrip en uw interesse in ons blog.